Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Ebédbefizetés 2023/2024 tanévre

Tájékoztató az étkeztetés igénybevételével kapcsolatban

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét a 2023/2024 tanévre nyilatkozat kitöltésével tudja megkezdeni.

Az étkezés igénybevételéhez az alábbi dokumentumokat kell bemutatni, illetve kitöltve leadni:

 1. Amennyiben nem jogosult kedvezmény igénybevételére, a Nyilatkozat teljes áru étkezéshez nyomtatvány kérjük kitölteni.
 2. Ingyenes étkezés vagy kedvezmény igénybe vétele esetén a Nyilatkozat kedvezmények igénybevételéről szóló nyilatkozatot kell benyújtani, amely csak a következő mellékletek egyikével együtt érvényes:
 •  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolata ( A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat lejáratát szíveskedjenek figyelemmel kísérni, és időben eljuttatni az új határozatot az iskolába!)
 • tartós betegség esetén a szakorvosi vélemény másolata (rehabilitációs bizottság vélemény, magasabb összegű családi pótlékigazolás)
 • nyilatkozat, hogy a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek
 • igazolás a nevelésbe vett gyermek illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához.

A nyilatkozatokat és a kedvezményekre jogosító iratokat kérjük elektronikus úton juttassák el az etkezes@cserepkasuli.hu e-mail címre 2023. június 15-ig. (Portán is leadható)

Az iskolában négy féle étkezés igényelhető:

 • napközi (tízórai-ebéd-uzsonna)
 • tízórai + ebéd
 • ebéd + uzsonna
 • menza (ebéd)

Az étkezés díjának befizetése:          

 • átutalással 
 • amennyiben az átutalás valamilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor készpénzzel az iskolában, csak előre egyeztetett időpontban

Átutalással történő befizetés lehetősége:

 • Az étkezési térítési díj átutalással történő befizetése esetén, nyilatkozat kitöltése szükséges, mely alapján a gazdasági ügyintéző elektronikusan rögzíti az átutalásos befizetéshez szükséges adatokat. A nyilatkozat kitöltésével és aláírásával egyben az utalás szabályait is elfogadja a Szülő.
 • Az étkezési térítési díjak átutalással történő kiegyenlítéséhez, a következő havi számláját a gazdasági ügyintéző kiállítja, elektronikus úton a tárgyhót megelőző hónap 15-ig a nyilatkozaton megadott e-mail címre küldi (pl.: októberi étkezési térítési díjról szeptember 15-ig).
 • Az e-mailben olvasható átutalandó összeget a megjelölt fizetési határidőig, de legkésőbb  tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell átutalni az intézmény megadott bankszámlájára az e-mail-ben megadott feltételekkel (számla sorszám, gyermek neve). A kiállított számla igény esetén átvehető a pénztárban.

Az ingyenes étkezést (rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezők) igénybe vevő Szülőktől is kérjük a fenti adatokat. Amennyiben az elektronikus számlázást választják, nem kell aláírás miatt az iskolába bejönniük.

Az első készpénzes befizetés 2023. augusztus végén lesz a tankönyvosztással egyidőben, a pontos időpontot a honlapon tesszük közzé. Az utalással történő befizetéshez a számlát augusztus végén kapják meg.

A gyermek adataiban történt minden változást haladéktalanul be kell jelenteni az intézmény gazdasági ügyintézője részére! (A változásokat a gazdasági ügyintéző a tudomására jutásakor azonnal felvezeti a számlázó - létszámnyilvántartó programba.)

 Az étkezés lemondásával kapcsolatos információk:

A lemondásokat tanítási napokon reggel 9:00 óráig tudjuk rögzíteni a következő tanítási napok étkezéseire vonatkozóan. (Betegség esetén, az adott tanítási napon 9:00 óráig csak a rákövetkező tanítási naptól mondható le az étkezés.)

A visszatérítést lezárt hónap után tudjuk elszámolni. 

Az étkezés megrendelésétől számítva a szolgáltatás folyamatos. Az étkezés végleges lemondására írásos formában van lehetőség.

Abban az esetben, ha a szülő nem igényel étkezést előre tervezett távollét miatt, akkor azt a befizetés alkalmával is le lehet mondani.

 

 Ingyenes étkezőknek is kötelező az étkezés lemondása hiányzás esetén! 


                              Lemondás bejelentése:        +36/72-552-270/128 mellék                       

CSATOLT DOKUMENTUMOK