Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Intézkedési terv 2020. október 1-től

Intézkedési terv

 

A Járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetettekhez igazodva a Cserepka Iskolában a jelen dokumentum szerinti szabályokat, eljárásrendet érvényesítjük. A szabályok érvényessége járványügyi készültség idején visszavonásig érvényes.

A szabályozás fő szempontja, hogy az oktatás zavartalanul működjön a 2020/2021-es tanévben. Funkcióját akkor tölti be, ha a szülők, a gyermekek és az iskola dolgozói együttműködve alkalmazzák a leírtakat.

 

 

 1. A tanításban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló vehet részt. Amennyiben bármilyen tünet észlelhető a gyermeknél, a szülőnek gondoskodni kell a gyermekorvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, vagy közvetlen környezetében koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
 2. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 3. A tanulóval egy háztartásban élő családtaggal kapcsolatosan elrendelt hatósági házi karantén esetén, annak megszüntetéséig a gyermek nem látogathatja az iskolát.
 4. Az iskolába való visszatéréskor a tanuló az igazolást köteles az iskolába érkezéskor osztályfőnökének leadni. Amennyiben a nap kezdetén nem tudja bemutatni az igazolást, a tanulónak el kell hagynia az iskolát, az így keletkező mulasztását is igazolnia szükséges.
 5. Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb tanuló tartózkodjon egy térben, a reggeli tanítás kezdését eltérő időpontokra helyezzük az 1-6., illetve a 7-12. évfolyamokon.
  • Az 1-6. évfolyamok kezdési időpontja az eddigi rend szerinti. A tanulók 7:00 és 7:45 között érkezzenek meg az iskolába.
  • A 7-12. évfolyamon tanulóknak 7:45 és 8:10 között kell az iskolába megérkezniük, az első tanítási órájuk 8:10-kor kezdődik. 7:45 előtt ezeknek az osztályoknak a tanulói nem tartózkodhatnak az iskola épületében.
 6. A Cserepka Iskola épületébe a tanulók a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata és testhőmérséklet mérése után léphetnek be. Az a tanuló kezdheti meg a napi tanulást, akinek a hőmérséklete nem éri el a 37,8 °C-ot
 7. Érkezéskor a szülők az iskolaépület utcai bejáratáig kísérhetik, a tanítási idő végén ugyanitt fogadhatják gyermekeiket. Csapadékos idő esetén a porta előtti szélfogóban, maszk használata mellett várakozhatnak gyermekeikre.
 8. A tanév kezdetét követően szülők kizárólag rendkívüli esetben, előre egyeztetett időpontban léphetnek be az iskola épületébe. Ebben az esetben kézfertőtlenítő, illetve szájmaszk használata szükséges.
 9. A hivatalos ügyintézéshez a titkarsag@cserepkasuli.hu e-mail-címen lehet jelezni a szükségeket, ha szükséges a személyes találkozás, a (72) 552-270-es telefonszámon tudnak időpontot egyeztetni.
 10. Törekedni kell arra, hogy a szülők és a pedagógusok közötti személyes konzultációra, megbeszélésre csak különösen indokolt esetben kerüljön sor. Ezekben az esetekben is szükséges az időpont előzetes egyeztetése.
 11. A tanítás során törekedni kell a tantermek rendszeres szellőztetésére, a tantermek eszközeinek fertőtlenítővel való áttörlésére.
 12. A tanórák közötti szünetekben a közösségi terekben, a folyosókon kötelező a szájmaszk rendeltetésszerű (orr és száj eltakarása) használata, lehetőség szerint kerülni kell az osztályok keveredését.
 13. A tornatermi öltözők használata során törekedni kell arra, hogy öltözőnként egyszerre egy osztály tanulói használják azokat. Az osztályok váltása esetén naponta többször szükséges a felületek fertőtlenítése.
 14. A tanulók úszásoktatását az őszi félévben felfüggesztjük.
 15. A tanév első félévében a nagy tanulói létszámú iskolai rendezvényeket későbbre halasztjuk, jövőbeni megtartásuk lehetőségeiről később adunk tájékoztatást.
 16. Minden olyan foglalkozást, amelyen nem csak a Cserepka Iskola tanulói vesznek részt, felfüggesztünk.

 

Azokban a kérdésekben, amelyekre a leírtak nem térnek ki, a Kormányrendeletben foglaltak szerint járunk el.

Pécs, 2020. szeptember 30.

CSATOLT DOKUMENTUMOK