Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Középiskolai felvételi tájékoztató a 2020/2021-es tanévre

 

Felvételi tájékoztató

Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola

7633 Pécs, Radnóti Miklós utca 2.

www.cserepkasuli.hu facebook.com/cserepkasuli

titkarsag@cserepkasuli.hu

72 / 552-270

Derdák Mercedes       derdak.mercedes@cserepkasuli.hu

Hajnal Zoltán             hajnal.zoltan@cserepkasuli.hu

 

Nyílt napok:

2019. október 8. kedd

2019. november 7. csütörtök

2019. november 27. szerda

 

Felvételi követelmény:

A felvételi eredményeket az általános iskolai osztályzatok, a központi írásbeli felvételi (magyar nyelv, matematika) valamint a szóbeli meghallgatás (érdeklődés, motiváció) alapján állapítjuk meg. A sportiskolába jelentkezőknek fizikai képességfelmérésen is részt kell venniük. A fizikai képességfelmérésen felvételipontszám nem szerezhető.

a pontszámítás alapja                    

 

elérhető maximális pontszám

összesen

Hozott pontok:

 

 • magyar nyelv
 • irodalom
 • idegen nyelv
 • matematika
 • történelem

 

7.év vége:

 

maximum

25 pont

8. félév:

 

maximum

25 pont

 

 

50 pont

Szerzett pontok

(központi írásbeli)

 • magyar nyelv
 • matematika

 

 

magyar nyelv

maximum

50 pont

 

matematika

maximum

50 pont

 

 

100 pont

Szerzett pontok

(szóbeli)

 

maximum 50 pont

50 pont

 

Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek és rendelkezik a sportági szak- szövetség ajánlásával.

A szóbeli meghallgatásra már csak a központi írásbeli felvételin megfelelő szintet elérő tanulókat hívjuk be.

Az általános tantervű  gimnáziumi osztályban a  kiemelkedő tanulmányi  versenyeredmény mentességet jelenthet a szóbeli meghallgatás alól. A sportosztályban a kiemel- kedő sporteredmény a felvételi szóbeli és fizikai képességfelmérés része alól adhat men- tességet. A mentesség iránti kérelmet és az eredményt igazoló dokumentum fénymáso- latát a jelentkezési lappal együtt kell eljuttatni az iskolába. A mentességről az igazgató dönt.

 

A központi írásbeli időpontja: 2020. január 18.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2020. február 28-29.

A sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés (sportiskola) időpontja: 2020. február

24. és március 2.

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, olasz, orosz.

 

 

Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola Czinderi Utcai Tagintézménye

 7622 Pécs, Czinderi utca 6.

www.cserepkasuli.hu facebook.com/cserepkasuli

czinderi@csesrepkasuli.hu

72 / 526-556

                  Szalonnay Emma                  

    szalonnay.emma@cserepkasuli.hu

 

Nyílt nap:

2019. október 14.

 

Felvételi követelmény:

A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények (matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei) alapján történik.

A felvételi rangsorolás szabályai: a magyar nyelv, irodalom, valamint az idegen nyelv tantárgyak eredménye súlyozottan kerül beszámításra.

A következő részképesség-zavarban szenvedő tanulókat tudja fogadni az iskola: pszichés fejlődési zavarral küzdők (dyslexia, dysgrafia, dyscalkulia továbbá figyelemzavar, magatartásszabályozási  zavar)  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küz- dők.

Alkalmassági követelmények: nem szükségesek.

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, olasz.

 

 

 2020/2021-as tanévben induló osztályok

 

0001    általános tantervű gimnáziumi osztály emelt óraszámú angol vagy német nyelvoktatással

Képzés ideje: 4 év

Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz, orosz

Felvehető létszám: 15 fő

 

0002    köznevelési típusú sportiskolai osztály emelt óraszámú angol vagy német nyelvok-

tatással

Képzés ideje: 4 év

Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz, orosz

Felvehető létszám: 38 fő

A felvételi során a tanulók fizikai képességfelmérésen vesznek részt, melynek során használt gyakorlatsort a testnevelőtanárok választják ki, és állítják össze. A választott sportágban elért eredményeket és teljesítményszinteket a testnevelés munkaközösség-vezető bevonásával az is- kolavezetés értékeli.

 

0003    szakigimnázium, szociális ágazattal

Képzés ideje: 2 + 3 év

Felvehető létszám: 34 fő

Megszerezhető végzettségek:

Kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ 54 762 02)

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (OKJ 54 762 05)

 

 

Az alábbi szakirányú OKJ-s végzettségeket szerezhetik meg diákjaink:

11-12. évfolyam (8 illetve 10 évfolyam elvégzése után)

o Szociális ápoló és gondozó (OKJ 34 762 01)

 

13-14. évfolyam (érettségi után)

 • Pedagógiai munkatárs (OKJ 54 140 03)
 • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (OKJ 54 762 05)
 • Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (OKJ 54 762 06)
 • Szociális és rehabilitációs szakgondozó (OKJ 54 762 07)
 • Sportedző (OKJ 54 813 02)